top of page
搜尋

【佛系股評】三類碰不得的中概股


自從2021年12月30日納斯達克金龍中國指數創9年最大單日升幅,令市場小姐充滿盼望,中概股是否要谷底翻身?這一下強勢反彈,令到很多原先全力唱衰中概股的基金經理,都跑出來話『係時候入貨了』。咁到底係時候未呢?

佛系男的答案是『yes and no』。

講左『no』既原因先,碰不得的中概股有三類:

首先,中概股點解要揀Nasdaq上市,是因為美國錢多、估值高?最大誘因是,在Nasdaq上市容易!不單是中概股,不少港資掠水騙徒及三線國家start-up也在Nasdaq上市,騙了一堆蛋散後股價急瀉。去年讀了幾十份Form S-1(即是IPO書),共通點都是集資金額不大,項目未有成果,但估值超高,而且仲好有雄心計劃回港上市。大家還記得去年初寶尊電商(09991)高調以每股26.524美元認購港人創辦的iClick愛點擊(ICLK.US) B類普通股和以13.262美元認購約247.1萬股ADS,最新股價得番4.33美元。愈高調的人、愈高調的事,通常都愈不幸。

另一類碰不得的中概股,是行業監管已成定局,生意是肯定再無發展空間,公司自己都在另謀轉型,股價再低殘,但業務前景能見度歸零,教育股及眾多共享概念的股票是最明顯例子。

第三類碰不得的中概股是股價急升幾十倍,然後回落一大截的股票。這類股票唔係完全碰不得,不過並非佛系。以蔚來汽車(NIO.US)為例,股價由2020年初3.9美元,急升至2021年的57美元,最新約29美元水平,股價腰斬但都比急升前高7-8倍。有盈利、有現金流、有政府支持的比亞迪(01211)目前市值約7000億港元,除左憧憬外乜都無既蔚來市值約4300億。以蔚來在外資基金眼中的知名度,股價很可能會隨中概股反彈,但以此高昂價格,就不是理性投資、佛系投資了。

咁有咩中概股可以買?最穩陣當然係緊跟股聖Charlie Munger買阿里巴巴(09988)。佛系男曾在Patreon分析,雖然阿里巴巴近年備受中國政府又打壓又罰款,但以阿里巴巴的財力、競爭力、賺錢能力,絕對符合了中國戰略要打造世界一流科技企業的資格,相比世人口中的「打壓」,佛系男更傾向用「調控」字眼。以市場很多人都唔看好的阿里雲為例,投資界最擔心是「黨雲」會隻手遮天。但從國家競爭力考慮,阿里雲目前全球市佔第三、亞太市佔第一、中國市佔第一,反映其競爭優勢是難以找到後補,損害阿里的整體競爭力等於損害中國在國際市場的話語權,亦有違中共要打造世界一流企業的重點國家戰略。尤其是阿里雲在亞太地區的市場份額,若因為打壓而流失到Amazon、Microsoft或其他競爭者,將會是非常嚴重的國家戰略風險。所以佛系男絕不相信中共政府要打垮阿里巴巴,甚至預測未來會有更多讓阿里巴巴壯大的機會。

佛系股評Patreon最新放送了【佛系首選十大高息股】,當中最高息一只股息率高達11厘,排第二的也高達10.7厘,十只平均8厘!而且,高息唔一定係因為股價跌,恒指2021年埋單跌14%,但【佛系首選十大高息股】過去一年最多升64%!平均升幅17%,計埋平均8厘股息,2021年總回報25%,跑贏大市幾條街。證明業務穩定、派息有保證的公司在逆市反而是最佳避風港。你喜歡收高息、追求低風險、或者正準備儲蓄計劃,【佛系首選十大高息股】為你提供優質參考。

如大家在投資及理財上遇到疑難,歡迎大家到佛系股評FB專頁留言或私訊發問: https://www.facebook.com/Buddha.Stock/


筆者先後修畢哲學、心理學、經濟學、企業管治和工商管理等碩士課程,在證券分析、企業戰略計劃、投資者關係工作及財富管理等方面有豐富經驗。在亂世末法的此岸,奉經論典籍為圭臬,心若浮沉,淺笑安然。筆者是證監會持牌人。

(編按:《佛系股評》將會逢周二市前上載於信報網站)


178 次查看0 則留言
bottom of page