top of page
搜尋

【佛系股評】狠罵馬斯克 胡說比特幣

已更新:2021年11月1日

佛系股評 梁樹德


市場小姐近日情緒無乜方向,這邊廂怕通脹股市會跌,那邊箱又覺得拜登大舉推出財政方案會利好股市。所以大市兩頭唔到岸,跌幾日又升幾日咁,猛同自己講要睇定啲。恰如市場小姐般要睇定啲既大有人在,而且,幾乎是清一色早前跟貼契媽的契仔契女,到今日仲覺得自己買左大股,可以長揸一世,同當年高位買科網股、匯豐、8號仔的「先人」又有咩分別。

佛系男近日成立了FB專頁,講到契媽只係有錢佬如Elon Musk的打手,唔係無根據的。Elon Musk近日似是已經聞到燶味,一反常態話比特幣掘礦非常耗能,有嚴重環保問題,仲要停用比特幣作為購買汽車的支付方式。其實掘礦耗能為人垢病已久,Elon Musk又點解到今天才忽然清醒覺得今是而昨非?仲連消帶打笑著吐真言話狗幣一心只為Cap水。一連串舉動,你話無預先計好,佛系男打死都唔信。種種跡象,佛系男認為Elon Musk處心積累、歹毒非常,智商非常高,但人格極端低劣。

可憐契媽繼續盲撐,要以一己力挽狂瀾。當然,佛系男也不相信Cathie Wood就是彻頭彻尾的阿木,剛開始只是藉助攻成為新晉女股神,現在被過橋抽板點都要死撐,期望拖慢基金走資速度。在Elon Musk眼中,阿木也只是散戶,當然唔會放過呢次放血機會啦。搞到阿木連蘋果這類真正實力股都要被迫放售。

橋水Ray Dalio近日講出個重點來,政府擁有的最大權力就是貨幣控制權(特別是美國),又認為買比特幣有八成機會血本無歸。賭比特幣成功,其實就是賭美國下沉。當然,世界乜事都會發生,只是機會大小而已。如果比特幣的成功機會好比圍骰,這種1賠180的賭局,就唔好買多過自己1%資產總值了。

話說,昨日上海電氣(02727)公布或因子公司應收帳款逾期而損失83億人民幣,股價應聲急跌逾兩成,A股也跌停。事態緊急,佛系男即時在FB專頁宣布在2.00入貨支持國家,昨日收市暫時賬面賺八個仙。作為一家國有企業,債仔也是國有機構,錢是左手右手,要嘈到上法庭,似乎是有其他原因。上海電氣硬住頭皮吃虧十億八億唔出奇,但八十三億似乎在國資委層面就說不通了。


有人話搜尋不到佛系男FB專頁,貼上以下連結供大家FOLLOW https://www.facebook.com/%E4%BD%9B%E7%B3%BB%E7%94%B7-100372965583571/


梁樹德 筆者先後修習哲學、心理學、經濟學、企業管治和工商管理等碩士課程,在證券分析、企業戰略計劃、投資者關係工作及財富管理等方面有豐富經驗。在亂世末法的此岸,奉經論典籍為圭臬,心若浮沉,淺笑安然。筆者是證監會持牌人。 (編按:《佛系股評》將會逢周二市前上載於信報網站)5 次查看0 則留言

Kommentare


bottom of page