top of page
搜尋

【佛系股評】發達,要落重注

已更新:2021年11月1日

佛系股評 梁樹德

市場小姐問:你叫避開本地股,又唔講邊檔股票,港鐵煤氣都係本地股啦,不知幾多人買黎收息。你之前係威係勢咁果檔敘福樓,米又係本地股!

即使面對市場小姐的挑釁,佛系男心境也如常平靜。個別股票此一時彼一時,又怎可一個情景直接套用。所謂的本地股,當然是業務集中本地市場的公司,例如香港電視(01137)、香港電訊(06823),一眾本地券商股,甚至乎佛系男曾經買過的數碼通(00315)等等。呢一類公司,要不行業競爭激烈,就是進入門檻低、利錢少。容乜易被祖國的藍海淹沒。大家有無留意,近日走在街上,很多大型廣告都是中資公司、也多了很多以前只有上深圳打卡才見到的食店。

再者,從小股東角度,中資股在中短期內也比較吃香。佛系男曾經提及國資委正督促國企做好市值管理工作,嫌國企估值偏低。昨日中國電信(00728)就完美上演了市值管理的國策大方向,一方面發A股一方面大鑼大鼓提升派息比例,並承諾A股發行上市後三年內提升至七成,股價應聲逆市升。

國有企業要做市值管理,提振估值被嚴重低估的情況,這個是只有扣分沒有加分的工作指標。國資委亦無講明要如何做。對一些習慣官腔、不諳股市的國企老總而言,的確是個難題。最簡單莫過於如中國電信般提升派息預期、回A。有些公司可能會選擇回購、甚至私有化。原因是央企有嚴重局限,做大型投資要過國資委把關,與業務性質不相符的極難獲批準。巧婦難為無米炊,要谷股價,但業務增長停滯不前,又不能進行收購,收購的資產質素參差,就更對不起小股東了。比較一下,中國電信市盈率8倍、香港電訊-SS(06823)市盈率15倍,考慮市場規模、增長潛力等因素,惟有讚嘆是因為Richard財技了得。

佛系投資,是利用『八風不動選股法』挑選自己揸得放心、睡得安穩的股票。資本主義造就了許多努力上爬、勇於競爭的人,也造就了許多嫉妒的扭曲心態。亦因此,市場小姐、通常都愛追著有氣勢、有升勢的股票。也就衍生出許許多多升破甚麼指標的強勢股投資法,就是所謂的momentum investing。佛系男沽且叫佢做『怕執輸投資法』。這群人的初衷就是看著別人跑,怕自己賺得比別人少。

佛系男的『八風不動選股法』中的『泰定不轉』就是不要被市場吹甚麼風就轉甚麼方向。改變人一生,關鍵一般在是否能夠把握一兩個大機會,與其追追趕趕,換馬換得頭暈轉向,不如集中精神,捕捉幾個低風險高回報的大機會,然後重重落注。近兩日港澳陸都放緊一個風,正是佛系男等了又等的通關風。


下面連結佛系男FB專頁,大家多FOLLOW、多留言: https://www.facebook.com/%E4%BD%9B%E7%B3%BB%E7%94%B7-100372965583571/


梁樹德

筆者先後修習哲學、心理學、經濟學、企業管治和工商管理等碩士課程,在證券分析、企業戰略計劃、投資者關係工作及財富管理等方面有豐富經驗。在亂世末法的此岸,奉經論典籍為圭臬,心若浮沉,淺笑安然。筆者是證監會持牌人。

(編按:《佛系股評》將會逢周二市前上載於信報網站)
6 次查看0 則留言
bottom of page