top of page
搜尋

【市場小姐有話兒】:慶回歸

【市場小姐有話兒】

:慶回歸


佛系男:又七一啦!全港市民熱烈慶祝回歸!


小場小姐:子華神話得最後兩個字係真架。


佛系男:唔係喎,你睇下電視,落雨落到咁啲人都出去參加慶回歸活動,大家神情都好高興。


市場小姐:我唔高興囉,咁高興就唔好呃我一日假期啦!


佛系男:今年已經過左一半,好快捱完架喇。今年係回歸左第26年,又係一半,個五十年不變都好快捱完。而家正值二次回歸,可能香港會學大陸調休,就唔使蝕假啦。


市場小姐:乜L野「二次回歸」? (感受到蝕左一日假期既Ms Market 好有怨言)


佛系男:大灣區融合囉。以前香港作為特區有自己的發展規劃、策略,二次回歸後,香港作為大灣區的一部分,發展方向、建設、教育、人才及財富分配、甚至政制都要配合大灣區整體規劃。呢個咪係「二次回歸」囉。


市場小姐:你本拙作《美元霸權衰落時》咪好似講過咩香港要融入大灣區, 香港樓價、薪金水平都無運行?


佛系男:哇,你竟然有睇!係呀,我本書觀點認為兩地融合成功,首要係兩地人的收入水平要拉近,香港也要跟隨習大的「房住不炒」方向。


市場小姐:兩地人的收入水平要拉近?呢邊人均兩萬,對面岸人均五千。大陸經濟再掂都有排追啦?


佛系男:你講得對呀,所以香港米要停低遷就內陸步伐。近排港府推出左林林總總的吸引人才計劃,呢班人咁抵請,咁香港啲僱主仲點捨得加人工畀你地班陀地呀?近十年八年用IANG來港的年輕優才一般家底環境唔差,本身人工已經唔夠係度交租,已經唔太介意人工高低。陸續擴闊人才計劃,黎緊各個行業都有新勞動力,你覺得仲有可能加到人工?而家內地年輕人失業率超出兩成,今年全國新畢業生有兩千萬,單係大灣區可能已經有一二百萬。如果都湧落黎香港,香港人工點升呀?人工升唔上,香港冠絕全球的樓價收入比率仲可以維持幾耐呢?


為左畀呢班人有工開、有屋住。大西北就要開發,而家連富豪高球場都要讓路。政府帶頭降低麵粉地價,搵幾個經濟師發表偉論,定調地價低原因係高息環境,用宏觀環境來包裝自己的陽謀,一切順利成章咁向既定劇本發展。未來十年,香港平價樓宇供應將會大增。


市場小姐:真係人生如戲。


市場小姐有話兒將會在 buddhastock.com 連載更新。


109 次查看0 則留言

Comments


bottom of page