top of page
搜尋

【佛系股評】全院滿座

已更新:2021年11月1日

【佛系股評】全院滿座


佛系股評 梁樹德


本港已有逾六成人打了疫苗(包括本人),而且大家外出都好衛生,相信只要多關注老人家小朋友應無大礙。所以回港易、來港易也非全是壞事,起碼就佛系男周末所見,旺角戲院似乎有兩成是內地人,可能是開學回來的學生,又可能是循回港易、來港易途徑過來的內地同胞。咩途徑唔重要,最重要是全院滿座!佛系男立即和市場小姐講『要買IMAX了』。趁近日大市調整低吸IMAX CHINA(01970),兩三個月後聖誕、新年檔期陸續上畫,股價有運行的機率頗大。

佛系男早在6月的【港角色淡化 避開本土股】一文曾經推介IMAX CHINA,股價由11元附近反覆向上,更曾經神經刀急飊至25.928元。即使當日賣唔切,其後在17元至18元區間都大把機會獲利。股價同疫情一樣反覆,最近低見9.283元,現水平又重回11元附近。股價會否大升?佛系男沒有水晶球,但戲院最壞時間已過這個尚是肯定,起碼今日入戲院已經唔再需要再隔行隔位,周末更是全場爆滿。

香港財經界罵得最多的,相信是香港股市了。當大家都唾罵港女發神經,跟跌唔跟升的時候,昨日A股表現又再次跑出。之但係咁,《聖經》有法老王夢裡寓言七年豐收、七年饑荒的故事,港女長年大旱過後,相信總有一天久逢甘露得到滋潤,無需七年豐收,一年足矣。今日跨境理財、港股人民幣計價正在密鑼緊鼓,誰又知十年一遇的港股獲利逃生口會否突然出現?天堂總有位置是留給佛系男的。

股市中,總有些到很後期才被追捧的股票,隨即就會迎來大市冧。港股中,金源米業(00677)便是一例,十幾年來炒起兩次都是以大熊市結束。在全球市場中,香港股市似乎也被歸類了。如果現在是全球牛市尾聲,買港股可能會買中一鋪海底撈月。

梁樹德

筆者先後修畢哲學、心理學、經濟學、企業管治和工商管理等碩士課程,在證券分析、企業戰略計劃、投資者關係工作及財富管理等方面有豐富經驗。在亂世末法的此岸,奉經論典籍為圭臬,心若浮沉,淺笑安然。筆者是證監會持牌人。

(編按:《佛系股評》將會逢周二市前上載於信報網站)

17 次查看0 則留言

Comments


bottom of page